Intro About CWG History Design 2015 Categories Catalog Manufacturers FAQ
CZ EN DE

We apologize, this page has not yet been translated into English. But I believe that it will be done soon...
For now, you can go to page Intro or Design 2015.

Kriteria pro členění CWG do kategorií

V novém oficiálním katalogu jsou CWG rozčleněny do několika skupin. Zde jsou uvedena jednoznačná kritéria pro zařazování CWG do jednotlivých kategorií. Pro zařazení do katalogu musí být vyrobeno nejméně 50 kusů CWG dané verze. Kolečka neodpovídající vzoru CWG nemohou být do katalogu zařazena.

Personální CWG

CWG obsahující v názvu nick a přiřazená k nějakému profilu na gc.com
- všechna CWG pro jeden nick mají stejné pořadové číslo, rozlišují se číslem verze
- je doporučeno, aby jméno na CWG přesně odpovídalo nicku na gc.com (s výhradou diakritiky)
- k nicku mohou být připojeny různé texty: & team, s rodinou, z Humpolce, & druhý nick, apod.

Eventová CWG

CWG vydaná u příležitosti geoeventu
- patří sem CWG přiřazená k listingu eventu, popřípadě je jejich příslušnost k nějakému eventu zjevná z názvu
- název na CWG nemusí přesně odpovídat názvu eventu (typické je zkrácení textu z důvodu nedostatku prostoru)
- případný další požadovaný text lze umístit kamkoli do prostoru pro obrázek (to platí obecně)

CWG ke keším

CWG patřící k nějaké keši
- patří sem CWG přiřazená k listingu keše, popřípadě je jejich příslušnost k nějaké keši zjevná z názvu
- název na CWG nemusí přesně odpovídat názvu keše

Ostatní CWG

Ostatní příležitostná CWG nebo CWG která se nepodařilo s jistotou zařadit do předchozích kategorií
- text názvu je libovolný, ale kolečko musí splňovat všechna pravidla pro CWG
- pokud dokážete některé CWG z této sekce identifikovat pro zařazení do správné kategorie, napište prosím správci katalogu

Chybová CWG

Zvláštní sekce katalogu pro chybová kolečka z pozměněné šablony
Sice to nejsou CWG a jsou vyrobena bez našeho souhlasu, ale když už existují, budou evidována zde.
- zařazená kolečka musí mít standardní zadní stranu
- dolní text na přední straně musí být ve standardním formátu a musí obsahovat slovo GEOCACHING
- horní text na přední straně je standardně umístěn a je napsán bezpatkovým písmem typu sans-serif velikosti 9-13 bodů
- kolečka nesplňující ani tyto minimální požadavky nemohou byt do katalogu CWG zařazena

Stejné kategorie platí i pro SWG a ostatní národní klony.

Slovak Wood Geocoin byly navrženy zároveň s CWG a také v katalogu jsou od začátku evidovány stejným způsobem. Nový oficiální katalog je připraven i pro evidenci všech ostatních národních variant CWG.
 

Podle uvedených kategorií budou CWG členěna v nové verzi základního katalogu, která má být spuštěna do konce roku. Z historických důvodů zůstane i nadále dostupný stávající katalog členěný podle původních kategorií.

visits since July 1st, 2014 JPAgeo & Ponik (c) 2014- Contact: jpa@volny.cz