Úvod O CWG Historie Vzor 2015 Kategorie Katalogy Výrobci FAQ
CZ EN DE

Technická specifikace CWG

CWG jsou dřevěná kolečka s oboustranně laserově gravírovaným obrazem. Kolečko má průměr 35 mm a tloušťku 7 mm s jednou sraženou hranou - jedná o běžnou truhlářskou potřebu, takzvaný suk. Doporučené jsou tříděné smrkové větvové suky. Od roku 2012 jsou povolené i suky z masivu a druh dřeva není předepsán. Katalog různé druhy suků nerozlišuje.

Na přední straně je jméno geokešera nebo jiný název CWG a povinný text CZ GEOCACHING umístěné podle šablony. Ve zbývajícím prostoru může být libovolný obrázek nebo další texty. Jakoukoli změnou přední strany vzniká nová verze osobního CWG, případně nový druh CWG v jiných kategoriích. CWG podle vzoru 2015 bude v katalogu zařazeno jako další verze a to i v případě, že jinak není pozměněno.

Zadní strana s oficiálním logem geocachingu je jednotná. Letopočet znamená rok výroby CWG, podobně jako u klasických mincí. Před koncem roku (od listopadu) je možno na žádost zákazníka vyrábět CWG "na příští rok", typicky jde o vánoční dárky. Není dovoleno vyrábět CWG s letopočty minulých let.

CWG vzor 2015  s parametry

CWG vzor 2015

Vzor CWG nabízíme využití všem geocacherům za těchto podmínek:

  • CWG bude vyrobeno podle výše uvedených specifikací
  • s výjimkou změny jména/názvu na přední straně nesmí být šablona CWG nijak pozměněna
  • od každého nového druhu CWG musí být zaslány 2 vzorky pro oficiální katalog
Pokud si objednáte CWG u některého z registrovaných výrobců, nemusíte dále nic řešit, výrobci zasílají vzorky do katalogu za vás.
  V opačném případě zasílejte vzorky na adresu: GeoGadget, Jezuitská 6, 412 01 Litoměřice. Uvádějte prosím svůj nick na gc.com a odkaz na profil, případně na listing, ke kterému CWG patří. Děkujeme.

Povinnosti registrovaných výrobců CWG

  • registrovaný výrobce se zavazuje dodržovat předepsané specifikace CWG
  • výrobce řádně zasílá vzorky nových CWG do oficiálního katalogu
  • na svém webu bude mít odkaz na tyto stránky a zmínku o tom, že vzor CWG poskytli Poník a JPAgeo
Provedením registrace k zasílání vzorků pro katalog souhlasí nový výrobce s uvedenými podmínkami. Kontakt pro získání organizačních informací ohledně registrace a zasílání vzorků je cwg@geog.cz.
  Tímto se zpřehledňují pravidla i pro stávající registrované výrobce, se kterými jsme se na podmínkách výroby CWG domlouvali v průběhu let individuálně.
  Povinnost dodržovat specifikaci CWG je splněna tím, že výrobce nebude navrhovat a nabízet chybová kolečka. V případě že chybný návrh dodá sám zákazník, je výrobce povinen ho upozornit, že jeho kolečko neodpovídá specifikaci CWG a zřejmě se nedostane do katalogu.
  Od roku 2015 se ruší povinnost přikládat k novým osobním CWG členské Collection Member CWG. Dobročinnosti se však meze nekladou, podklady pro výrobu CWG Collection Member vzor 2015 zájemcům rádi na požádání zašleme.

Další národní varianty CWG

Nový design 2015 umožňuje bezproblémové vytvoření jiných národních variant CWG. Jako pokus o standardizaci živelně vzniklých zahraničních klonů CWG proto zahrnujeme i další národní varianty do oficiální specifikace.
  Novou verzi povinného textu CZ GEOCACHING lze snadno modifikovat s využitím standardních zkratek států. Zde je norma pro dvoupísmenné zkratky zemí EU, případně celého světa.
  Na zadní straně se použije přídavné jméno odvozené od anglického názvu příslušné země.
  Příklady národních verzí povinných textů: SK GEOCACHING - SLOVAK WOOD GEOCOIN, DE GEOCACHING - GERMAN WOOD GEOCOIN, AT GEOCACHING - AUSTRIAN W.G., PL GEOCACHING - POLISH W.G., UK GEOCACHING - ENGLISH W.G., CA GEOCACHING - CANADIAN W.G., ...

Šablony CWG ke stažení

Šablony pro výrobu CWG jsou zpracovány v grafickém programu Corel Draw. Záměrně jsou uloženy v nižších verzích programu, aby nenastávaly problémy s jejich otevíráním pomocí staršího sw.
šablony pro CWG:
- přední strana v.14 - cwg2015_lic_v14.cdr
- přední strana v.6 - cwg2015_lic.cdr
- zadní strana pro rok 2021 (nové logo!) - cwg_rub21.cdr
- zadní strana pro rok 2022 (nové logo!) - cwg_rub22.cdr
šablony pro SWG:
- přední strana v.14 - swg2015_lic_v14.cdr
- přední strana v.6 - swg2015_lic.cdr
- zadní strana pro rok 2021 (nové logo!) - swg_rub21.cdr
- zadní strana pro rok 2022 (nové logo!) - swg_rub22.cdr
univerzální šablony pro xWG:
- přední strana - universal2015_lic.cdr
- zadní strana (nové logo!) - universal_rubxx.cdr
návštěv od 1.10.2014 JPAgeo & Ponik (c) 2014 Kontakt: jpa@volny.cz